KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 25/05/2024
Thứ bảyNgày: 25/05/2024
17MQ-3MQ-20MQ-6MQ-4MQ-7MQ-16MQ-18MQ
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
09743
G.1
80957
G.2
58795
38612
G.3
30165
99475
59693
26647
80994
67715
G.4
7348
3723
9468
7032
G.5
1192
3750
3229
4263
1412
7585
G.6
192
342
319
G.7
43
55
10
23
ChụcĐơn Vị
0 
10,22,5,9
232,9
32
42,32,7,8
ChụcĐơn Vị
50,5,7
63,5,8
75
85
922,3,4,5
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 24/05/2024
Thứ sáuNgày: 24/05/2024
5MP-7MP-2MP-4MP-1MP-14MP-8MP-10MP
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
70098
G.1
97488
G.2
81877
42410
G.3
78164
41219
93046
13510
18781
03112
G.4
1380
5811
1579
9803
G.5
4821
3430
6260
1609
5871
9504
G.6
065
714
870
G.7
82
60
02
22
ChụcĐơn Vị
02,3,4,9
102,1,2,4,9
21,2
30
46
ChụcĐơn Vị
5 
602,4,5
70,1,7,9
80,1,2,8
98
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 23/05/2024
Thứ nămNgày: 23/05/2024
13MN-3MN-6MN-14MN-11MN-20MN-8MN-5MN
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
13182
G.1
64473
G.2
58976
80232
G.3
65555
53210
45207
14837
11304
47605
G.4
1946
6656
2147
6690
G.5
2484
5860
7889
6268
2267
8394
G.6
272
701
862
G.7
51
87
41
60
ChụcĐơn Vị
01,4,5,7
10
2 
32,7
41,6,7
ChụcĐơn Vị
51,5,6
602,2,7,8
72,3,6
82,4,7,9
90,4
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 22/05/2024
Thứ tưNgày: 22/05/2024
4ML-18ML-6ML-5ML-14ML-16ML-12ML-8ML
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
39397
G.1
45487
G.2
31476
00040
G.3
47830
45608
32162
70312
68143
75822
G.4
0668
1475
4436
5595
G.5
1774
6655
7678
7745
1426
4108
G.6
126
617
344
G.7
06
61
62
64
ChụcĐơn Vị
06,82
12,7
22,62
30,6
40,3,4,5
ChụcĐơn Vị
55
61,22,4,8
74,5,6,8
87
95,7
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 21/05/2024
Thứ baNgày: 21/05/2024
3MK-10MK-8MK-11MK-17MK-20MK-9MK-19MK
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
55200
G.1
18539
G.2
69018
79701
G.3
77775
27106
44932
69463
49358
74462
G.4
6188
9885
3428
9737
G.5
1245
1061
4589
0309
8867
2047
G.6
832
502
909
G.7
79
73
50
87
ChụcĐơn Vị
00,1,2,6,92
18
28
322,7,9
45,7
ChụcĐơn Vị
50,8
61,2,3,7
73,5,9
85,7,8,9
9 
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 20/05/2024
Thứ haiNgày: 20/05/2024
17MH-6MH-9MH-1MH-2MH-19MH-8MH-3MH
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
05966
G.1
60275
G.2
72725
90891
G.3
56652
91186
16367
64845
09049
06322
G.4
0220
6622
9353
0452
G.5
9510
9372
3898
4781
9369
2390
G.6
695
561
208
G.7
24
50
89
52
ChụcĐơn Vị
08
10
20,22,4,5
3 
45,9
ChụcĐơn Vị
50,23,3
61,6,7,9
72,5
81,6,9
90,1,5,8
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 19/05/2024
Chủ nhậtNgày: 19/05/2024
16MG-4MG-3MG-12MG-6MG-9MG-20MG-5MG
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
14478
G.1
08543
G.2
83125
92133
G.3
92796
76639
97895
59002
03268
78862
G.4
0077
1962
4824
8339
G.5
9892
6035
5510
5769
1348
4280
G.6
198
786
996
G.7
68
85
05
96
ChụcĐơn Vị
02,5
10
24,5
33,5,92
43,8
ChụcĐơn Vị
5 
622,82,9
77,8
80,5,6
92,5,63,8